Disclaimer

De door Kringloop Gorredijk op deze website verstrekte informatie is geen aanbod op ondersteuningsvragen van burger of gemeente.
Kringloop Gorredijk is onderdeel van WIL B.V., maakt deel uit van de zorggroep Alliade en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59195894.

Inhoud
De informatie die door Kringloop Gorredijk wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kringloop Gorredijk kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Kringloop Gorredijk en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Kringloop Gorredijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Kringloop Gorredijk zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Kringloop Gorredijk.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Kringloop Gorredijk omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten blijven van kracht zoals dat bij de wet is bepaald.